Výstavba komunikací

Hlavní činnosti firmy je výstavba prašných netuhých lesních a polních cest, případně zhotovování podkladních vrstev pod asfaltové komunikace, jak v prostředí intravilánu, tak extravilánu. Všechny tyto činnosti realizujeme pomocí vlastních mechanizačních prostředků. Na zakázku jsme schopni zrealizovat i stavby pozemních komunikací s asfaltovým povrchem.

Stabilně zřizujeme propustky, hospodářské sjezdy, příkopy, drenáže a pro odvodnění povrchu komunikací zabudujem ocelové svodnice REVERDO.

Dále provádíme veškeré zemní práce s realizací podkladních konstrukčních vrstev pro parkoviště, hřiště, chodníky a cyklostezky.

Strojní vybavení:

  • nákladní automobily Tatra, Liaz, Man, Renault
  • grejdr, válec
  • kráčivé rypadlo, traktorbagr, otočný bagr