Ceník

Ceny za jednotlivé práce se stanovují dohodou dle charakteru a rozsahu prací.