Meliorace,čištění rybníků- práce kráčivým rypadlem

Provádíme zemní práce kráčivým rypadlem Kaiser, který se používá převážně pro zemní práce v extrémních podmínkách. Otočný bagr o 360° se dokáže pohybovat v těžko přístupných místech – tj. ve vodních tocích, v rozbředlém, podmáčeném terénu, na svazích, v lesním porostu, …

„Pavouk“ používá ekologicky odbouratelné náplně Panolin.

Dle požadavků lze na otočné rameno kráčivého rypadla připevnit lopaty šířek 60, 80, 120 cm a případně profilovou lichoběžníkovou lopatu pro meliorace - meliorační rýhy.

Kráčivé rypadlo umožňuje vhodně budovat a obnovovat meliorační sítě - příkopy - v lesním hospodářství, při vzniku minimálních negativních jevů na původní prostředí, dále kráčivé rypadlo používáme na čištění rybníků a vodních toků. Konstrukci a technické vybavení stroje lze vhodně využít při demolicích a terénních úpravách v těžko přístupných místech.